Jóga jako laskavá cesta k sebepochopení

Během doby koronavirové jsem začala každý den cvičit jógu. A pokračuji v ní doteď, i když ne v rámci hodinových lekcí, ale minimálně krásných protahujících 15 minutek si každé ráno dopřávám pravidelně. PROČ?

Cvičení jógy přináší řadu benefitů. Mezi nejznámější patří zlepšení fyzické kondice, prohloubení dýchání či zkvalitnění spánku. Jóga nám ale také pomáhá porozumět, kdo opravdu jsme, a umožňuje nám vybudovat si kvalitní vztah sami se sebou i s ostatními lidmi. A hlavně být k sobě laskavější a mít k sobě i soucit (ale nezaměňujte to s lítostí, ta nám naopak škodí).

Co je soucit?

Soucit je pocit, kdy naše srdce reaguje na něčí bolest. Je to potřeba pečovat o naše blízké a touha jim pomáhat, aniž bychom je soudili a litovali. Soucit bychom měli pěstovat nejen k ostatním lidem, ale především sami k sobě. 

Zkusme být k sobě na chvilku upřímní a uvědomme si, jak o sobě přemýšlíme. Představme si situaci, že se ráno cestou do práce pobryndáme kávou. Jaké jsou naše myšlenky? Většina z nás se uchýlí k nadávkám a sebeobviňování.

Staňme se sami sobě nejlepším přítelem

Teď si zkusme představit, že se kávou pobryndal náš nejlepší kamarád. Co bychom mu na to řekli? Znělo by to asi nějak takto: „Ale prosím tě, o nic nejde, uschne to, stává se to.“ A třeba se tomu i zasmějete. Cítíte ten rozdíl? O kolik lépe bychom se cítili, kdybychom uměli sami se sebou mluvit jako s nejlepším přítelem?

Vnitřní soucit je cesta, jak být k sobě milejší a uctivější. Každý den máme řadu příležitostí, jak tuto dovednost procvičovat a zdokonalovat. Přestaňme se trestat za svoje nedokonalosti a neříkejme o sobě negativní věci. Zasloužíme si svou lásku a náklonnost. 

Jak se pomocí jógy dopracovat k vnitřní laskavosti?

1. Nastavte si laskavost jako svůj záměr

Na začátku vašeho cvičení jógy si stanovte jasný úmysl zlepšit laskavost sami k sobě. Každou pozici berte jako příležitostí k intenzivnějšímu procvičování a zdokonalování laskavosti i soucitu. Časté praktikování této metody vás postupně naučí tyto pocity vnímat a přenášet je do každodenního života.

2. Cvičte jógu se zavřenýma očima

Ať už cvičíte sami doma nebo na skupinové lekci, zkuste co nejvíce přenést svou pozornost sami do sebe. (Moje trenérka často říká: „Obraťte zrak dovnitř sebe.„) Pomůže vám, když si během cvičení zkusíte alespoň na chvíli zavřít oči. Pokud vám zavřené oči nedělají dobře, zkuste je pouze přimhouřit a rozostřit pohled. Nemyslete na to, jak v jógových pozicích vypadáte, ale vnímejte, jak se při cvičení cítíte. Napojte se na sebe a vnímejte, co se děje ve vašich svalech, kloubech a kostech.

3. Dívejte se kolem sebe

Na druhou stranu může být prospěšné, když budete během cvičení pozorovat ostatní. Rozmanitost pozic a těl vás může motivovat. Hledejte u ostatních inspiraci, ale nesrovnávejte se. Je to velmi tenká hranice. Pokud si všimnete, že pozorování okolí ve vás probouzí negativní pocity, zaměřte se zpět na své vlastní tělo se všemi jeho silnými stránkami. Uvědomte si svou kůži, ruce a nohy. Usmějte se a buďte vděčni za to, že můžete praktikovat jógu.

Jak se říká (a já musím potvrdit, že je to svatá pravda), jak se chováme k sobě, tak se potom chováme i k ostatním. Když začnete se sebou zacházet laskavěji a dáte si pochopení, teprve potom se můžete s laskavostí chovat i k ostatním a rovněž mít pro ně soucit i pochopení. Vše začíná od nás. Jako výsledek pak budeme mít lepší vztahy a budeme se cítit i sebevědoměji.

Zdroje, podle kterých cvičím jógu:

https://www.instagram.com/luckyyoga8/

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene

https://www.youtube.com/user/cexercize

P.S. S článkem mi pomáhala moje kamarádka Martina, která právě jógu studuje.

POMŮCKY NA CVIČENÍ JÓGY:

Follow:

Komentáře